جوایز ادبی حوزه‌ی کودک و نوجوان

جوایز ادبی متعددی در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان وجود دارد. این جوایز در دو بخش ایرانی و بین‌المللی معرفی گردیده‌اند. در این بخش به معیار‌های انتخاب آثار توسط برگزارکنندگان و همچنین آثاربرگزیده و پدیدآورندگان منتخب اشاره شده است.

در بخش جوایز بین‌المللی ادبیات کودک و نوجوان به آن جوایزی پرداخته شده است که آثار ایرانی امکان رقابت برای دریافت جایزه‌ی ادبی را در آن‌ها داشته و در برخی موارد برگزیده هم شده‌اند.برای دسترسی فعالان این حوزه به اطلاعات دبیرخانه‌ی (برگزارکنندگان) جایزه و همچنین اطلاع از حامیان جوایز ادبی این اطلاعات نیز گردآوری شده است.

لیبرنو امیدوار است تا با گردآوری و ایجاد دسترسی به اطلاعات کامل این جوایز، برای مخاطبان آثار امکان انتخاب آثار برگزیده و آشنایی با پدیدآورندگان منتخب و برای فعالان ادبیات کودک و نوجوان انگیزه‌ی رقابت بیشتر برای تولید محتوای فاخر را ایجاد نماید.