موضوع داستان‌ها در عصرهای مختلف نشانه‌ای از دغدغه‌ی آدم‌های آن دوره است و دیدگاهی که آن‌ها نسبت به موضوعات داشته‌اند. مطالعه‌ی داستان‌های ایرانی نیز، کودکان را با بخش‌های مختلف فرهنگ غنی چند هزار ساله‌ی ایران آشنا می‌کند.

همچنین می‌توان گفت درک داستان‌های ایرانی برای کودکان ایرانی راحت‌تر است چون از فرهنگی برخاسته است که در آن زندگی می‌کنند.

نمایش 1–24 از 132 نتیجه