گربه‌ها حیواناتی هستند که سال‌ها در کنار انسان زندگی کردند و در نتیجه‌ی این زندگی، همزیستی مسالمت‌آمیزی با انسان دارند. البته این همزیستی ناکهانی رخ نداده‌است بلکه خبر از تکامل تدریجی این حیوان می‌دهد. یکی از نظریه‌های جالب محققان در این زمینه این است که گربه‌ها، انسان‌ها را به چشم گربه‌ای گنده می‌بینند و برایشان با بقیه گربه‌ها خیلی تفاوتی ندارند. به همین دلیل به راحتی با انسان ارتباط برقرار می‌کند.

نمایش دادن همه 13 نتیجه