کتاب‌های مرجع مانند کتاب‌های داستان نیستند که سراسر آن‌ها خوانده شود بلکه جوینده هنگامی که نیاز دارد به بخشی از آن مراجعه کرده و پاسخ مستقیم خود را پیدا می‌کند. واژه‌نامه‌ها، لغت‌نامه‌ها و دایرة‌المعارف‌ها از جمله کتاب‌های مرجع هستند.

نمایش 1–24 از 119 نتیجه