برخی از داستان‌هایی که ما از زبان پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ‌های خود می‌شنویم، نسل‌ها سینه به سینه منتقل شده تا به ما رسیده است و قدمت زیادی دارد. پشت هر کدام از این داستان‌ها پند و اندرزهایی قرار دارد که به شیرینی در داخل داستان‌نهفته شده‌است تا در ذهن و خاطر ما همیشگی شود.

اسطوره‌ها در داستان‌ها بوجود می‌آیند تا نماد کاری شوند که با آن نام‌شان ماندگار شده است؛ تا افراد با شنیدن نام آن‌ها فوری پندهای داستان در ذهن‌شان مرور شود.

نمایش 1–24 از 176 نتیجه