در زندگی موضوعاتی وجود دارد که کودکان آرام آرام باید با آن‌ها آشنا شوند و راجع به آن‌ها یاد بگیرند. این مسائل می‌تواند بسیار معمولی و روزمره باشد مثل اتفاقاتی که در مدرسه می‌افتد یا حس‌هایی که ممکن است در طول روز آنان را تجربه کند، اما بعضی از آن‌ها مسائل تلخی است که به صورت ناگهانی ظاهر می‌شوند و باید برای کودکان به درستی توضیح داده شود تا دچار آسیب نشوند. مثل مرگ و از دست دادن عزیزان یا مریضی و …

نمایش 1–24 از 1192 نتیجه