مواجهه با موقعیت‌ها و اشخاص مختلف، احساسات مختلفی را در افراد ایجاد می‌کند. بعضی از احساسات مثبت هستند مانند خوشحالی، امید و… و بعضی منفی‌اند مانند استرس، ترس، غم و…
مطالعه در مورد احساسات به افراد به خصوص کودکان، کمک می‌کند تا احساسات خود را بشناسند، به نوعی خودشناسی برسند و تصمیمات بهتری بگیرند.

نمایش 1–25 از 214 نتیجه