ترس عموماً احساسی ناخوشایند اما طبیعی است که افراد در واکنش به خطرات واقعی از خود بروز می‌دهند.

ترس در مقاطع مختلف سنی برای کودکان اتفاق می‌افتد و بخشی از مراحل رشد او محسوب می‌شود؛ اما والدین کودک باید تلاش کنند تا با رفتار صحیح به ترس‌های او دامن نزنند.

یکی از شیوه‌های مقابله با ترس کودکان، استفاده از داستان‌های کودکانه در این زمینه است که در این صفحه به معرفی آن‌ها پرداختیم.

نمایش 1–24 از 61 نتیجه