حسادت یکی از احساسات انسان است. این حس یک واکنش هیجانی است که هنگام احساس کمبود نسبت به ویژگی‌ یا دارایی برتر فرد دیگری رخ می‌دهد. حسادت در کودکان به صورت یک پاسخ طبیعی از 2سالگی آغاز می‌شود، اما در این سن کودکان از احساسات خود و علل آن‌ها آگاهی ندارند. کودکان با مطالعه در مورد حسادت می‌توانند آن را کنترل یا مهار کنند.

نمایش دادن همه 15 نتیجه