شجاعت به معنای دلیری و قوت قلب است. فرد شجاع کسی است که ترس خود را کنترل کند، در کارهای هولناک مضطرب نشود، صبور باشد و کار خود را درست انجام دهد.

نمایش دادن همه 22 نتیجه