مرگ یک اتفاق طبیعی است که برای تمام موجودات رخ می‌دهد. بزرگسالان با مفهوم مرگ آشنا هستند اما توضیح آن به کودکان ممکن است دشوار باشد. در این دسته از کتاب‌ها، کودکان با مفهوم مرگ آشنا شده و متوجه می‌شوند اگر یکی از نزدیکان خود را از دست بدهند طبیعی است که غمگین بشوند.

نمایش دادن همه 21 نتیجه