دروغگویی نقطه‌ی مقابل راستگویی است و به معنای ادعایی غیرحقیقی است که فرد آن را به عنوان حقیقت بیان می‌کند.
دروغگویی از جمله صفات منفی است و باعث بی‌اعتمادی بین افراد می‌شود.
اگر کودکان از سنین کم با دروغگویی و پیامدهایش آشنا شوند، در آینده از آن پرهیز می‌کنند.

نمایش دادن همه 14 نتیجه