ارزش در اصطلاح جامعه‌شناسی، عقیده‌ای است که افراد دربارهٔ آنچه مطلوب، مناسب، خوب یا بد است، دارند. ارزش‌ها معمولاً از عادت و هنجار، سرچشمه می‌گیرند. پس برای این‌که ارزش‌های یک جامعه در کودکان آن درونی شود باید به عادت آن‌ها تبدیل شود.

یکی از راه‌های درونی کردن ارزش‌ها در کودکان، عادی جلوه دادن آن ارزش در داستان‌ها و کتاب‌هاست.

اگر برای کودکان داستان‌هایی خوانده‌شود که شخصیت‌های آن ارزش‌ها و چارچوب‌های مشخصی برای خود دارند، کودک نیز یاد می‌گیرد که ارزش‌های خود را حفظ کند و به آن‌ها پای‌بند باشد.

نمایش 1–24 از 105 نتیجه