برای همه‌ی افراد مسائل و مشکلاتی در زندگی پیش می‌آید. زمان وقوع این مشکلات می‌توان ناامید شد و از کار دست کشید یا برای حل کدن آن‌ها کوشید. حل مسئله یک مهارت است که با مطالعه و تمرین به دست می‌آید؛ به خصوص برای کودکان که در آغاز زندگی خود هستند و تجربه‌ی کمی دارند، مطالعه در این مورد می‌تواند مؤثر باشد.

نمایش 1–24 از 53 نتیجه