مطالعه‌ی تاریخ به ما اطلاعاتی در مورد گذشته‌ی جامعه، فرهنگ و وقایع می‌دهد. با آگاهی از تاریخ می‌توان برای حال تصمیمات بهتری گرفت. همچنین آگاهی از تاریخ کشوری که در آن متولد شده و زندگی می‌کنیم ضروری است. مطالعه‌ی کتاب‌های تاریخی در مورد ایران، اطلاعات مفیدی را در اختیار افراد به ویژه کودکان و نوجوانان می‌گذارد تا آینده‌ی بهتری را برای کشور رقم بزنند.

نمایش دادن همه 19 نتیجه