داستان کوتاه به داستان‌هایی گفته می‌شود که از داستان‌های بلند و رمان‌ها حجم کمتری دارد. در این نوع داستان، تعداد شخصیت‌ها محدودتر است و فرصت‌ کافی برای پرداختن یه همه‌ی جزئیات وجود ندارد.

نمایش 1–24 از 105 نتیجه