به صورت کلی به همه‌ی محیط‌هایی که زندگی در آن‌ها جریان دارد، محیط زیست گفته می‌شود. در محیط موجودات متفاوت و گوناگونی زندگی می‌کنند که بر زندگی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. اما بعضی از انسان‌ها بدون توجه به این موضوع در هر بخشی از محیط زیست که می‌خواهند دخالت و تغییر ایجاد می‌کنند. اما این تغییرات، نتایجی دارد که در آینده گریبان‌گیر خودمان می‌شود. مثل تخریب مراتع و درختان، آلودگی آب و ریختن زباله و …

بهترین راه برای جلوگیری از نابود شدن محیط زیست آگاه کردن افراد نسبت به اهمیت محیط زیست است.

این آگاهی می‌تواند از طریق مطالعه برای کودکان اتفاق بیوفتد. آن‌ها با شناخت طبیعت می‌توانند بهتر از آن مراقبت کنند.

نمایش 1–24 از 104 نتیجه