این دسته از بازی‌ها، گروهی بازی می‌شوند. به این صورت که به هرکس نقشی داده می‌شود که باید مخفی بماند. مخفی نگه داشتن نقش در عین اجرای نقشه و پیش‌بردن استراتژی برای پیروزی، هیجان بازی را بیشتر می‌کند.

هیچ محصولی یافت نشد.