در این دسته از بازی‌ها، بازیکنان با یکدیگر تیم تشکیل می‌دهند و برای غلبه بر تیم مقابل یا بردگیم، بایکدیگر تلاش می‌کنند. اگر شخصیت شما هم از نوع مبارزه طلب است پس احتمالاً این نوع بازی‌ها برای شما مناسب خواهد بود.

هیچ محصولی یافت نشد.