در این نوع از بازی‌ها، اختیار عمل بازیکنان زیاد است و می‌توانند روی مسیر کلی بازی تأثیرگذار باشند. هر بازیکن یک شخصیت انتخاب می‌کند و در طول بازی آن نقش را هرطور که تمایل دارد ایفا می‌کند.

هیچ محصولی یافت نشد.