بازی‌های استراتژیک عموماً داستانی برای معرفی ندارند بلکه یکسری قوانین کلی و ثابت دارند و بازیکنان با استفاده از استراتژی سعی کنند بر حریف خود غلبه کنند؛ مانند بازی شطرنج.

هیچ محصولی یافت نشد.